Quyển 1 - Chương 16
Sau này nghĩ lại, Thất Tịch hôm ấy là ngày khó quên nhất trong đời Lạc Khê.

Lúc đầu, y rối rắm vượt qua…

Lúc sau, Lạc Miêu Miêu làm thân thể y trở nên càng rối rắm……

Bất quá này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là về sau, mỗi ngày Lạc Khê đều trải qua trong hạnh phúc.

Hoàn phần 1