Quyển 1 - Chương 2
Bởi vì quá mức lo lắng, Lạc Khê nhịn không được ôm chậu hoa nhà mình đi tìm hoa thợ.

Lạc Khê: Sư phó, chú xem con cháu có phải mắc bệnh nan y gì hay không? Nó chỉ là một cây phong lan, như thế nào lại lớn nhanh như vậy?

Hoa thợ dùng một loại ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng nhìn y, lạnh đạm trả lời: “Đây không phải phong lan, mà là quỳnh hoa.”

Lạc Khê: Σ(⊙▽⊙ A?

Thực tốt, quỳnh hoa là cây lớn, khẳng định có thể cao hơn nửa người, này không có gì xấu cả.Lạc Khê cảm thấy mỹ mãn, vô cùng vui vẻ ôm con y về nhà.