Quyển 2 - Chương 17
Nếu nói trên thế gian này điều may mắn nhất trong tình yêu là gì, thì đó chính là người ngươi yêu cũng yêu ngươi, càng may mắn hơn chính là gặp được người đó.

Hướng Dương may mắn được như thế, cây mắc cỡ nhỏ cũng may mắn như vậy.

Hoàn phần 2